Przez ostatnie 5 lat pracownicy ze Wschodu, przede wszystkim pracujący w Polsce Ukraińcy, dołożyli do wzrostu PKB niemal tyle samo jak wchodzący na rynek pracy Polacy. Gdyby nie napływ imigrantów ze Wschodu, wzrost w wysokości 22% nie zostałby osiągnięty. Sami Ukraińcy dołożyli ok. 2,5% do naszego PKB.

Według ekspertów liczba ukraińskich imigrantów pracujących w Polsce od 2014 roku mogła wzrosnąć o ponad milion. Mimo wszystko nie powinniśmy liczyć na napływ imigrantów w dotychczasowym tempie. Już w 2018 roku (po raz pierwszy od 2014 roku) zanotowano mniejszy wzrost.

Ekonomiści analizują, że „poprawa sytuacji gospodarczej na Ukrainie powinna zniechęcać mieszkańców do emigracji. A niestabilna sytuacja większości pracujących w Polsce imigrantów stwarza ryzyko, że wyjadą, gdy zmienią się zewnętrzne uwarunkowania.”

Jobnation.pl / RP

Photo: pixabay.com/CC0 Public Domain