Według informacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców, od początku tego roku ilość Ukraińców posiadających ważne zezwolenia na długoterminowy pobyt w Polsce wzrosła o 12%, do ponad 200 tysięcy. Pracownicy sezonowi nie są uwzględnione.

Zezwolenie na pobyt czasowy (do 3 lat) wymaga złożenia wniosku w urzędzie wojewódzkim w miejscu zamieszkania. Taka karta pobytu daje prawo do pozostania w kraju na okres ważności dokumentu. Zazwyczaj pierwsze zezwolenie na pobyt w Polsce jest wydawane na okres nie dłuższy niż 15 miesięcy, natomiast drugie może być wydane na okres do 36 miesięcy. Często zależy to od rodzaju umowy podpisanej z pracodawcą lub szacowanej daty ukończenia studiów.

Najbardziej popularne województwa pod względem ilości Ukraińców z długoterminową kartą pobytu:

  • Mazowieckie – 45 tys. osób
  • Wielkopolskie – 22 tys. osób
  • Małopolskie – 21,5 tys. osób
  • Dolnośląskie – 15,5 tys. osób
  • Śląskie – 14 tys. osób

Dobrypracownik.pl / Spider’s Web

Photo: pixabay.com/CC0 Public Domain