Województwo mazowieckie jest pierwszym pod względem liczby cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt czasowy lub stały. Na drugim miejscu jest województwo małopolskie. 

Według informacji Urzędu spraw Cudzoziemców, do głównych grup cudzoziemców posiadających takie zezwolenia zarejestrowane w województwie małopolskim należą między innymi obywatele:

– Ukrainy: 20,8 tys. osób,
– Rosji: 1,5 tys. os.,
– Włoch: 1,4 tys. os.,
– Białorusi: 1,3 tys. os.,
– Indii: 0,9 tys. os.

Przedziały wiekowe cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt w Małopolsce to:

– 20-39 lat: 64%
– 40-59 lat: 20%

Płeć cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt w Małopolsce:

– Mężczyźni: 24 tys. (60%)
– Kobiety: 16 tys. (40%)

Typy dokumentów posiadanych przez obcokrajowców:

– Zezwolenia na pobyt czasowy – maks. do 3 lat: 58%
– Zarejestrowany pobyt obywatela UE: 23%
– Zezwolenia na pobyt stały: 15%

Dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. na podstawie wiz.

 

Dobrypracownik.pl / TVP3 Kraków

Photo: pixabay.com/CC0 Public Domain