Na Białorusi 51,5% od ogółu mieszkańców ma do dyspozycji mniej niż 400 rubli miesięcznie (ok. 170 euro, 700 zł.). Wnioski takie robi portal TUT.by analizując dane Białoruskiego Urzędu Statystycznego o zasobach finansowych ludzi w przeliczeniu na jednego mieszkańca w czwartym kwartale ubiegłego roku. Należy pamiętać, że statystyki uwzględniają absolutnie wszystkich mieszkańców, w tym osoby małoletnie.

Na kwotę od 400 do 500 rubli (878 zł.) w październiku i grudniu ubiegłego roku żyło 19,7% Białorusinów, od 500 do 600 rubli (1054 zł) – 11,4%, ponad 600 rubli – 17,4%.

Jeśli w Mińsku co trzecia osoba – 33,5% od ogółu ludności stolicy – żyje na sumę ponad 600 rubli miesięcznie, to obwodzie mohylewskim, na przykład, takich ludzi tylko 12,2%.

Poniżej granicy ubóstwa w czwartym kwartale ubiegłego roku było 5,9% Białorusinów, ich średni dochód był niższy niż wyznaczony przez państwo minimalny budżetu egzystencji. Pod względem liczbowym jest to około 560 tysięcy osób. Najwięcej ubogich jest w obwodzie brzeskim – 8,4% od całej ludności, czyli około 116 300 osób, a najmniej – w Mińsku (1,6%, czyli około 31.700 osób). Dla porównania, w obwodzie witebskim ta liczba wynosiła 7,1%, homelskim – 8,1%, grodzieńskim – 5%, mińskim – 5,3%, mohylewskim – 7,6%.

Średnia pensja na Białorusi w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniosła 891,5 rubla (ok. 1656 zł.).

Za granicą ubóstwa w październiku i grudniu zeszłego roku było 4,2% rodzin. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 4,4%. Według spisu ludności z 2009 roku na Białorusi zarejestrowanych jest 3 873 139 gospodarstw domowych.

 

Redakcja blogu / TUT.by

Zdjęcie: pixabay.com/CC0 Public Domain